תולדות מגדל נחושתן – מתוך "עלילות נויפלד בעיר זרה"

תולדות מגדל נחושתן – מתוך "עלילות נויפלד בעיר זרה"