תכנון ודיור בר השגה – דוח פעילות מרצ ת"א יפו פברואר 2012

מרצ מקדמת, דוחפת ונלחמת לדיור בר השגה עירוני עוד מהצעתה התקדימית של מיטל להבי מהקדנציה הקודמת, דרך תקופת הבחירות המוניציפאליות ב-2008 ולאורך כל הקדנציה. את הצעותינו לפעילות עירונית בעקבות עידוד המחאה בקיץ העלנו בישיבת מועצה העירייה באוגוסט 2011, דרך חמש נקודות מרכזיות. ארבע מהן התקבלו והפכו לחלק מן התכנית העירונית והחמישית נדחתה בהצבעה במועצה.

 דיור בר השגה ביפו: קידום דיור בהישג יד בקרקעות עירוניות ביפו – קידום הפרויקט המוקם לקהילה הערבית ברחוב מיכאל אנגלו – יישום המלצות השולחן העגול לפתרונות דיור לאוכלוסיה הערבית,שולחן בו היה חבר פעיל במשך שנה חבר המועצה אחמד.משהראוי.

פרוייקט "קהילה בונה ונבנית" לשיקום קהילתי של מחוסרי דיור, אותו יזמה חברת המועצה תמי זנדברג בשיתוף עמותת ידיד ופעילי המחאה, מבוסס על רעיון פורץ דרך של סולידריות בין פעילים חברתיים ומחוסרי דיור שנוצרה במאהלים במחאה. התכנית מבוססת על פתרונות דיור זמניים תוך תהליך קהילתי בשיתוף פעילי המחאה ומיצוי זכויות ע"י עמותת ידיד במטרה להגיע בתום תקופת המעבר לדיור של קבע.

תכנית מתאר כוללת לתל אביב יפו:

סיעת מרצ מובילה מאבק ארוך ועיקש בשיתוף התארגנויות תושבים וארגונים סביבתיים לקראת תכנית מתאר בת קיימא. תכנית המתאר תא-5000 מקודמת בוועדה המקומית לאחר הליך בן כמה שנים לכתיבת חזון העיר וממנו גזירת כתיבת התכנית. סיעת מרצ מובילה בדיוני הוועדה המקומית את השיח בנושאי עיצוב קו הרקיע והבניה לגובה, תחבורה בת קיימא, דיור בר השגה, שמירה על שטחים פתוחים ותוספת שטחי ציבור, דרישת הליך שיתוף הציבור ועוד.

בדיון האחרון הצלחנו להביא להישג בעל משמעות לתכנון דרום העיר כולה לשנים לבוא, כאשר הובלנו בהצלחה להצרת ציר שלבים הנכנס לעיר מדרום והגדרתו כרחוב עירוני במקום עורק תנועה מטרופוליני,להפוך את תמהיל השימושים בו כך שיהיה מוטה מגורים בצורה מובהקת ולהגדיר את הבינוי כמרקמי ולא מגדלים. לצד זה, הצלחנו בצמידות אל רחוב שלבים, בעבודת רקע מאומצת של ס. רה"ע מיטל להבי,  להגדרת שטח בן כ-15 דונם לקריית חינוך, שתסייע למינוף הביקושים בדרום לאנשים שמחפשים איכות חיים וחינוך.

הוספת תגובה: