תמ"א 18 לתחנות דלק

תמ"א 18 לתחנות דלק אושרה בתאריך 23.8.2006.תמ"א 18 היא תוכנית המאפשרת הקמת תחנות תידלוק זעירות באזורי מגורים. שימו לב לסעיפים הבאים: ס' 12 (עמ' 21) מניעת סענת זיהום מי תהום ומפגעים תברואתיים וסביבתים, ס' 13 (מ' 21) תנועה וחניה, ס' 15 (ע"מ 22) מרחקים משימושי קרקע אחרים.

תמ"א 18