תמ"א 35 תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ושימור

תמ"א 35 תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ושימור. התוכנית אושרה בתאריך 27.12.2005. התוכנית עוסקת בהכוונת הפיתוח והבינוי בישראל תוך התייחסות למשימות הלאומיות של שמירה על השטחים הפתוחים וציפוף המרחב העירוני. שימו לב לסעיפים הבאים: ס' 7.1 (עמ' 13) על התנאים להרחבת שטח פיתוח בישוב (כדוגמת חלק מהחוף הצפוני ונוה שרת מזרח), ובהקשר זה גם ס' 10 (עמ' 20) המתייחס להנחיות הסביבתיות, וס' 10.4 המתייחס לרעש ממטוסים. ס' 12 (עמ' 21) מתייחס לצורך לציפוף מגורים במרחב העירוני, אך מתייחס לצפיפויות מינימאליות ומקסימליות ( 12.2) ולצורך בקידום תחבורה ציבורית ( ס' 12.3), כאשר יש התייחסות מיוחדת לנושא בניה על קרקע מזוהמת (ס' 12.6), לוח מס' 1 (עמ' 28) מפרט את הצפיפויות המותרות בתל-אביב. ס' 14.4 (עמ' 24) עוסק בהנחייה לעיריות ליזום מסמכי מדיניות לחידוש עירוני ולשיקום ושימור אזורים בערים. ניתן לצפות בתשריט התוכנית באתר משרד הפנים http://www.moin.gov.il/ בעמוד תוכניות מתאר ארציות. יש לבחור את התוכנית המבוקשת וללחוץ על כפתור התשריט. יש לפעול לפי ההנחיות ובעזרת כפתור הזכוכית מגדלת (מצד שמאל) להגדיל את אזור תל אביב.

תמ"א 35