תמ"א 36 תוכנית מתאר ארצית לתקשורת חלק א' מתקני שידור קטנים וזעירים

תמ"א 36 תוכנית מתאר ארצית לתקשורת חלק א' מתקני שידור קטנים וזעירים. התוכנית אושרה בתאריך 30.5.2002 .התוכנית מתירה הקמת מתקני שידור קטנים על בניינים, כולל מגורים, בתהליך של קבלת היתר בלבד (ללא פרסום להתנגדויות).
תמ"א 36 תוכנית מתאר ארצית לתקשורת חלק א' מתקני שידור קטנים וזעירים. התוכנית אושרה בתאריך 30.5.2002 .התוכנית מתירה הקמת מתקני שידור קטנים על בניינים, כולל מגורים, בתהליך של קבלת היתר בלבד (ללא פרסום להתנגדויות). בתוכנית מפורטים תנאי ההיתר (פרק ד' עמ' 12 פרק ז' עמ' 23), וכן טבלת טווחי בטיחות ממתקני שידור לבריאות הציבור (עמ' 25) ועקומות קרינה אופייניות למתקני השידור השונים (עמ' 29). מצורף קישור למפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה – פריסה ארצית אנטנות סלולריות.

למפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה – פריסה ארצית אנטנות סלולריות

תמ"א 36