תמ"א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה

תמ"א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה. התוכנית אושרה בתאריך 18.5.2005. התוכנית מגדירה מהם הבניינים הזכאים לתוספות זכויות בניה סחירות כדי לממן חיזוק בפני רעידות אדמה, ומהם תנאי הבניה. לתוכנית עידכונים של מספר סעיפים, אשר אינם משנים את מהות התוכנית. עידכונים אלו ניתן לראות באתר משרד הפנים http://www.moin.gov.il/ בעמוד תוכניות מתאר ארציות. יש לבחור את התוכנית המבוקשת.

תמ"א 38