תמונות ממאבק הסטת האוטובוסים מרחוב גרוזנברג

four

 

three

two

one