• חוברת תוכניות בנייה ופוטנציאל פיתוח בת"א-יפו לשנת 2009

  לחצו על הכותרת בכדי לצפות בתוכניות הבנייה המאושרות והמתוכננות ברחבי העיר, בחלוקה על-פי הרבעים השונים. בכל רובע תמצאו טבלה ובה פירוט של כל תוכניות הבנייה הנמצאות בשלבי תכנון ואת התוכניות המאושרות שטרם מומשו, ומפה המציגה את מיקומם. חוברת תוכניות בנייה 2009 בפנים תמצאו מידע סטטיסטי ותכנוני על התפתחות השטח הבנוי בת"א-יפו לפי סוגי בנייה: מגורים, תעסוקה ובנייה גבוהה, ועל הפוטנציאל התכנוני של העיר.

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 1 – עבר הירקון מערב

  טבלת תוכניות – רובע 1 – עבר הירקון מערב

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 2 – עבר הירקון מזרח

  טבלת תוכניות – רובע 2 – עבר הירקון מזרח

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 3 – הצפון הישן

  תוכניות הבנייה רובע 3 – הצפון הישן

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 4 – הצפון החדש

  תוכניות הבנייה רובע 4 – הצפון החדש

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 5 – לב העיר

  תוכניות בנייה – רובע 5 – לב העיר

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 6 – מרכז העסקים

  טבלת תוכניות – רובע 6 – מרכז העסקים

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 7 – יפו

  תוכניות בנייה – רובע 7 – יפו

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 8 – דרום

  טבלת תוכניות – רובע 8 – דרום

  המשך קריאה
 • תוכניות הבנייה רובע 9 – מזרח

  המשך קריאה
 • חוברת תוכניות בנייה 2009

  בפנים תמצאו מידע סטטיסטי ותכנוני על התפתחות השטח הבנוי בת"א-יפו לפי סוגי בנייה: מגורים, תעסוקה ובנייה גבוהה, ועל הפוטנציאל התכנוני של העיר.

  המשך קריאה