• ריאה ירוקה חשובה מקופה מלאה – על פארק אריאל שרון בלילה טוב ישראל רשת 13

    ריאה ירוקה חשובה מקופה מלאה. פארק אריאל שרון הוא מרחב מטרופוליני ציבורי-ירוק חשוב והכללתו בחוק ההסדרים תחת הכותרת "כלים רגולטורים להגדלת היצע הדיור" צריכה לאחד את הסביבתנים למאבק חוזר נגד הבניה בפארק. יוזמה כזו צצה בעבר מספר פעמים ונבלמה, ופעם בכמה שנים היא שוב מתעוררת. הפעם הזו ביוזמת הממונה על החברות הממשלתיות שלא מבהיר מה מטרת ההפרטה ונראה כי הוא מעדיף קופה מלאה על ריאה ירוקה. לחצו המשך לצפייה שאמרתי בנושא בתכנית לילה טוב ישראל עם עמליה דואק

    המשך קריאה