ירוק יותר, נגיש יותר, בריא יותר – דוח פעילות מרצ ת"א יפו פברואר 2012

צירים ירוקים: בחזון העיר מוצג שלד ירוק של צירים ירוקים, מקטעים ממנו בוצעו במהלך השנים האחרונות ומוכרים לציבור כשבילי האופנים. כיו"ר הועדות בינוי ותשתיות ושפ"ע  (שיפור פני העיר), קידמה להבי את התכנון והביצוע של צרים בראיה אסטרטגית, ראשית של הטבעת הירוקה המטרופולינית וכתולדה תוקצב ביצוע של ציר קדרון שנכנס לתכנון ב-2012. בראיית הרשת הירוקה קודמו ותוקצבו צירים ירוקים אסטרטגיים בתוך העיר, ציר קהילות רובע 9 שקיבל את השם (הזמני)שדרות רוטשילד של שכונת התקווה תוקצב ב-10 מליון לביצוע ב-2012, וציר מזרח מערב שעתיד לקשר שכונות מזרח העיר משד' ההשכלה, עם גשר חדש (לביצוע ב-2012) מעל נמיר לשד' ההשכלה ומשם דרך הארבעה, הבימה, שד' בן ציון , בוגרשוב (שיבוצע ב-2012) ועד הים. כמו כן בסיוע ביה"ס לסביבה ע"ש פורטר נוסחו לראשונה בעולם  מדדים וקריטריונים לתכנון וביצוע רחובות בני קיימא.

 בית ירוק לארגוני הסביבה: על פי פעילות סיעת מרצ בשיתוף נציגות הארגונים הירוקים בראשות "חיים וסביבה" ומרכז השל, תקודם הקצאת מבנה עירוני להקמת בית ירוק לארגוני הסביבה, שישולב בו מרכז מבקרים, פעילות חינוכית, קהילתית, סחר הוגן ואקטיביזם סביבתי.

ירוק עסקים: מיטל להבי מקדמת כפרויקט מרכזי את תחום ההגעה הירוקה לעבודה. במסגרת זו בשיתוף עם הבנקים ובניהול אחוזות חוף מקודמת תוכנית להסעת עובדי הבנקים וחברות הביטוח מתחנות הרכבת למרכז עסקים ראשי ברחוב רוטשילד. הפרויקט אושר לקידום בסבסוד רכבת ישראל וכרגע מצוי בשלב ביצוע סקר מעוניינים בקרב כ-10.000 עובדי התאגידים במטרה לצמצם כניסת רכב פרטי למרכז העיר.

סביבה ירוקה בגני ילדים: ב-2009 החלה העירייה בהליך ירוק והסמכה של גני הילדים העירונים כיום קיימים בעיר 50 גנים שקיבלו הסמכה כגנים ירוקים. במהלך 2011 תוקצב התחום ב-2.5 מליון ₪ במטרה להרחיב את הפרויקט ולהכילו על 80 גנים נוספים. מתוך התקציב תייעד מיטל להבי סך של 300 אלף ₪ לתוכנית אסטרטגית שמטרתה לייצר שפה סביבתית לפרויקט "ירוק הגנים", סט של עזרי לימוד, הנחיות וסטנדרטים פיזיים ליישום, תוכנית למיתוג ושיווק הפרויקט במטרה להטמיעו במקביל במערך הגנים הציבוריים והפרטיים ולעורר מודעות ולרתום את ההורים והקהילה כשותפים.

פארק קרית ספר: קידום התכנון והביצוע של הפארק בשיתוף ציבור מובל ע"י מיטל להבי בהתאם להצעתה לסדר שאושרה במועצה. החל משנת 2011 יצאנו לדרך עם תקציב של 8.5 מליון ₪ לביצוע 6.5 דונם של פארק ציבורי וב-2012 אושרה תוספת בתקציב 2012 של 5 מליון ₪ ותוספת של 7 דונם לתוכנית. כמו כן לבקשת ס. רה"ע תקודם במהלך 2012 תב"ע לכלל 23 הדונמים של קריית ספר כדי להבטיח את ייעודם העתידי לשימושים ציבוריים פתוחים ובנויים.

שכונת פלורנטין ותוכנית המתאר: מיטל להבי לא מרפה וממשיכה בלחץ כדי לתת מענה לצורכי הציבור בפלורנטין. החל מערר שהגישה על פרויקט רמז ארלוזורוב ושבעקבותיו נקבע כי התקבולים בסך 150 מליון ₪ יוקצו לרכישת שטחים פתוחים בדרום עיר וכלה במעורבות והשפעה על תוכנית המתאר שמשליכה משמעותית על עתיד דרום עיר והעיר כולה.

תחבורה ואופניים: סיעת מרצ אקטיבית ומעורבת במאבק למען שינויים בקווי האוטובוס בכלל שכונות העיר במסגרת הרה-ארגון בתחבורה הציבורית – מרמת אביב ועד יפו, להחזרת קווים שבוטלו ושינויים במסלולי הקווים לטובת תושבי השכונות לקראת התיקונים האחרונים שעתידים להתבצע בתחילת 2012. תמי זנדברג פועלת לחיזוק התשתית,להגדלת היקף המנויים להשכרה והגברת השימוש בשירות העירוני "תל-אופן" ואחמד משהראוי, מארגן פעולות משותפות מול בתי הספר היפואים לעידוד השימוש באופניים ושמירה על הציוד העירוני במרחב הציבורי.

הוספת תגובה: